Αμοιβή

Οι αμοιβές του γραφείου κρίνονται κατά περίπτωση, και έχουν άμεση σχέση με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του επιχειρηματία. Η καταληκτική συμφωνία καταγράφεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να έχει τον άμεσο έλεγχο των απαιτήσεών του.