Η εταιρία μας | Λογιστικό γραφείο Μοσχάτο

Η “ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ” πέτυχε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της να καταλάβει μια καλή  θέση στον επαγγελματικό χώρο που ανήκει.
Έχοντας διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο υπηρεσιών, ευέλικτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και πρόσβαση στις πηγές των οικονομικών  εξελίξεων, το γραφείο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται ταχέως στις εξελίξεις των  οικονομικών θεμάτων και να προσανατολίζει τη δραστηριότητά της στους εκάστοτε επίκαιρους τομείς της οικονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται με διαρκείς ενημερώσεις  των στελεχών του γραφείου με θέματα ασφαλιστικά, φορολογικά  κλπ.
Λαμβανομένου υπόψη ότι οι εξελίξεις της οικονομίας είναι αλματώδεις και ότι συχνότατα υπάρχουν αλλαγές και αντικαταστάσεις Νόμων, η ικανότητα παρακολούθησης και αφομοίωσης των οικονομικών εξελίξεων αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα στην ορθή τήρηση των βιβλίων και κατ΄ επέκταση στα σωστά συμπεράσματα των πεπραγμένων ούτως ώστε να διαμορφωθεί σωστά η νέα πορεία της επιχείρησης
Οι συνεργασίες της εταιρείας με ικανούς επαγγελματίες επεκτείνεται διαρκώς, γεγονός που επιτρέπει στο γραφείο να διαθέτει στην αγορά, μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή εξασφαλίζει στο γραφείο  την ποιότητα και ταχύτητα των παρεχομένων  υπηρεσιών.
Η “ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ”, παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και τα πλήρη εχέγγυα για την προστασία των πελατών της με βάση την γνώση και τον επαγγελματισμό.

Σεβόμενοι τούς πελάτες μας το λογιστικό γραφείο “ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ”  στηρίζεται απόλυτα στην γνώση του αντικειμένου  με συνέπεια και ακρίβεια, πιστεύουμε δε ότι ακολουθούμε πρότυπη λογιστική και ότι είμαστε η αποτελεσματική  λύση για τα λογιστικά και οικονομικά σας.

Το λογιστικό γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του και την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
 • Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγ.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγ.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
 • Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 • Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
 • Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π..
 • Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
 • Μεταβολές Εταιριών.
 • Συγχωνεύσεις Εταιριών.
 • Διακοπές Εταιριών.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.).