ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
Κατά συνέπεια, ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.
Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

Συνεπώς :
ΜΥΦ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΩΣ 30/11/2015 & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2015

ΜΥΦ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΕΩΣ 30/09/2016 & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο λογιστικο γραφειο μας ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε.

πηγη: Υπουργείο Οικονομικών