Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των οικονομικών δεδομένων γίνεται με απόλυτη σοβαρότητα και μαζί με τον επιχειρηματία λαμβανομένων υπ΄ όψιν όλων των πτυχών που επηρεάζουν τα οικονομικά της επιχείρησης (εμπορική πολιτική, πελατειακές σχέσεις, ιδιαιτερότητες  αντικειμένου κλπ.) εκφράζεται το καλύτερο αποτέλεσμα για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.