Ποινές και πρόστιμα για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Οι φοροφυγάδες άρχισαν να τρέμουν στη θέα της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1142/15.9.2016  ''Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015) ''. i.Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές Αντικείμενο