ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Αλλαγές στην φορολογία από 01/01/2016 βάση του Ν. 4387 / 2016  άρθρο 112 Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα (για το 2016) βάσει της οποίας φορολογούνται τα εισοδήματα :από μισθούς, συντάξεις,από άσκηση ατομικής επιχείρησης (και αγροτικής) και από άσκηση επαγγέλματος. Τα εισοδήματα αγροτικής δραστηριότητας φορολογούνται αυτοτελώς (Δεν προστίθενται με τυχόν άλλα εισοδήματα ). Εισοδηματικό κλιμάκιο Φορολογικός συντελεστής 0