ΤΑ 40 ΣΗΜΕΙΑ SOS ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙSnet, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πάνω από 6.000.000 φορολογούμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Οσοι κατέχουν ακίνητα από τα οποία προκύπτουν εισοδήματα