Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στο portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί προβλήματα εγγραφής, υποδεικνύουμε στους χρήστες: α) κατά την είσοδό τους στον ιστότοπο www.sepenet.gr να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής και β) να δίδεται ιδιαίτερη Προσοχή κατά την εγγραφή τους και στα σχετικά μηνύματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.sepenet.gr. Οι σχετικές οδηγίες εγγραφής αφορούν σε διαφορετικές περιπτώσεις όπως αναφέρονται